Autoři


VB - Veronika Boušková (roz. Čížkovská) , učitelka ZŠ Praha
VC - Václav Cejpek , rektor JAMU Brno
- Ivona Čermáková , učitelka ZUŠ Nové Město na Moravě
- Tereza Černochová , studentka, Kasejovice
- Veronika Čížkovská (provd. Boušková) , absolventka Ped.F UK, učitelka ZŠ, Praha
- Matěj Čížkovský , student ČVUT Praha
ZD - Zbyněk Doležal , manažér, Plzeň
JD - Jarmila Doležalová , lektorka dramatické výchovy, Brno
HD - Hana Dřízhalová , učitelka na 1. st. ZŠ, Praha 10
ID - Iveta Dřízhalová , absolventka KVD DAMU Praha, učitelka dramatické výchovy
JDv - Jitka Dvořáková , matka tří dětí, Žďár nad Sázavou
ZDv - Zuzana Dvořáková , učitelka na 2.stupni ZŠ Praha 6
VF - Vilém Faltýnek , student KVD DAMU Praha
JG - Jitka Gabašová , absolventka FF UK, Hostivice
VG - Vlasta Gregorová , ředitelka MŠ Praha 6, nyní MŠ Horoměřice
IH - Ivana Hálková , učitelka ZŠ, Rudná
LHa - Libuše Hanibalová , učitelka LDO ZUŠ, Mladá Boleslav
DH - Drahomír Heverová , vychovatelka školní družiny při ZŠ v Bělčicích, učitelka dramatické výchovy
JH - Jana Horáková , knihovnice Městské knihovny Plzeň, organizátorka kulturních pořadů
MH - Milena Houfová , učitelka 2. MŠ Okružní 73, Žďár nad Sázavou
LHr - Lída Hronová , knihovnice Městské knihovny Jihlava
DJ - Dagmar Jandová , režisérka a scénografka loutkového divadla, učitelka ZUŠ, Plzeň
LH - Lenka Hřibová , učitelka, odbornice v dramatické výchově, Litoměřice, později Semily
ZJ - Zuzana Jirsová , učitelka LDO ZUŠ Jindřichův Hradec
ZJo - Zdena Josková , učitelka Katedry dramatické výchovy DAMU, dramaturgyně, Praha
HK - Hana Kasíková , učitelka pedagogiky, Filosofická fakulta University Karlovy Praha
IKl - Ivan Klíma , spisovatel, Praha
SK - Stáňa Kočvarová , herečka a inscenátorka Studio dell´arte České Budějovice
PKd - Pavlína Kordová , učitelka ZŠ a ZUŠ Liberec
PKo - Petr Kornia , lékárník a loutkář, Vimperk
PK - Petra Kosová , absolventka Filosofické fakulty UK v Praze, novinářka a divadelnice, Plzeň
MK - Marcela Kovaříková , učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Třinec
OK - Olga Králová , učitelka a zástupkyně ředitele ZŠ, Praha
RK - Regina Krchňáková , učitelka hudby ZUŠ Mimoň
JKv - Jitka Kvasničková , učitelka dramatické výchovy, Ostrava
VK - Václavka Křesadlová , absolventka Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha
HL - Hana Langrová , knihovnice Krajské vědecké knihovny Liberec
SM - Silva Macková , pedagožka Ateliéru divadlo a výchova JAMU Brno
JMa - Jana Machalíková , učitelka dramatické výchovy DDM, později Národní galerie Praha
IM - Ivo Markvart , ředitel Městské knihovny Louny
JMt - Jitka Matějovicová , loutkářka, ředitelka MŠ Plzeň
JM - Jan Merta , loutkářský inscenátor a organizátor, fotograf, Hradec Králové
SMi - Stanislav Mikule , muzejní pracovník a amatérský režisér, Žďár nad Sázavou
PMo - Petr Mohr , ředitel Střediska kulturních služeb Svitavy
RM - Roman Musil , učitel dramatické výchovy Střední pedagogické školy Beroun
PN - Pavel Němeček , ředitel a lektor Sdružení D, Olomouc
HS - Hana a Stanislav Nemravovi , učitelé literárně dramatického oboru ZUŠ Uherské Hradiště
JK - Jana Křenková , emeritní učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ, Žďár nad Sázavou
JO - Jiří Oudes , emeritní učitel literárně dramatického oboru ZUŠ a ZŠ, Plzeň
SP - Soňa Pavelková , učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Ostrov (dříve nad Ohří) a Praha
BP - Bohumila Plesníková , absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU, učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Valašské Meziříčí a Bystřice pod Hostýnem
EP - Eva Polzerová-Magerová , učitelka konzervatoře, Ostrava
VP - Vladimír Procházka , novinář, amatérský režisér, Kladruby u Strakonic
JP - Jaroslav Provazník , absolvent filosofické fakulty University Karlovy, učitel Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha
PRa - Petr Rakušan , žák literárně dramatického oboru ZUŠ Žďár nad Sázavou
PS - Pavlína Slavíková , studentka Jihočeské univerzity České Budějovice, Zliv
JS - Jana Sochorová , středoškolská učitelka, Hradec Králové
MSv - Miluše Svěráková , učitelka MŠ Plzeň
LS - Lucie Svobodová , čtenářka Respektu
- Hana Švejdová , absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU, učitelka MŠ a LDO ZUŠ Klatovy
PT - Petr Tlustý , žák literárně dramatického oboru ZUŠ Žďár nad Sázavou
LU - Lenka Urbanová , konzultantka v IT, Kladno
LV - Ludvík Vaculík , spisovatel a publicista, Praha
JV - Josef Valenta , učitel pedagogiky Filosofická fakulta University Karlovy, bývalý vedoucí Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha
EV - Eva Venclíková , učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Žatec
JVe - Jiří Veselka , České Budějovice, nyní Praha
SV - X X , přeje si zůstat v anonymitě, aby někomu neublížila
DV - Diana Vysušilová , studentka JAMU Brno
VKr - Vladimír Kraus , zvaný Tadeáš, absolvent Lidové konservatoře, bývalý člen divadel Gong, Anebdivadlo a Lucerna Praha
LR - Luděk Richter , režisér, divadelní teoretik, absolvent Filosofické fakulty University Karlovy a DAMU Praha
JL - Jiřina Lhotská , učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Strakonice
JDe - Jindra Delongová , lektorka dramatické výchovy, vedoucí souboru Pirko, Brno
AH - Azalka Horáčková , emeritní učitelka a zástupkyně ředitele ZŠ Liberec
VM - Václava Makovcová , učitelka ZŠ Třebotov
AP - Alena Palarčíková , absolventka Katedry výchovné dramatiky DAMU, učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Olomouc
IN - Ivana Němečková , učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Olomouc
JB - Josef Brůček , Loutkář, Sudoměřice u Bechyně
- Roman Černík , Učitel Pedagogické fakulty ZČU Plzeň.
- Jana Štrbová , 1959, absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU, učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ a ZŠ Děčín.
MM - Milada Mašatová , 1934-2000, loutkářka, učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Žerotín, pedagožka PU Olomouc.
JF - Jitka Fojtíková , 1955, učitelka ZŠ Praha, dříve ZUŠ Humpolec.
JBo - Jan Borna , 1960, režisér Divadla v Dlouhé Praha, absolvent FF UK a DAMU Praha (režie).
MS - Miroslav Slavík , 1958, absolvent Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, inscenátor divadla hraného dětmi Zliv.
DW - Daniela Weissová , 1961, loutkářka, Čmukaři Turnov.
RZ - Romana Zemenová , 1970, učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ, loutkářka, Čmukaři Turnov.
JHo - Jaroslava Holasová , 1964, učitelka LDO ZUŠ, Jaroměř.
- Karel Šefrna , 1939, loutkář, soubor C Svitavy.
JMn - Jana Mandlová , 1963, absolventka Katedry výchovné dramatiky DAMU, učitelka Dramatické školičky Svitavy.
MV - Mirka Vydrová , 1958, absolventka loutkoherectví a katedry výchovné dramatiky DAMU, loutkářská inscenátorka Praha.
- Blanka Šefrnová , 1951, učitelka hudby ZUŠ, loutkářka souboru C Svitavy.
JI - Jaroslav Ipser , 1949, loutkář, Čmukaři Turnov.
FK - František Kaska , 7.11.1969, středoškolský pedagog a divadelník, Plzeň.
IK - Irena Konývková , 20.11.1959 Ostrov nad Ohří, učitelka a ředitelka ZUŠ, vedoucí dětského souboru HOP-HOP, Ostrov (dříve nad Ohří).
IS - Ivana Sobková , 29.8.1974 Praha, absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU, učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Klecany, nyní Praha 3.
PR - Petra Rychecká , lektorka dramatické výchovy Středisko volného času Lužánky, Brno
HF - Hana Franková-Hniličková , 27.3.1958 v Rokycanech, učitelka SPgŠ, vedoucí mládežnického souboru a Divadla Dagmar Karlovy Vary.
HKr - Hana Kratochvílová , 26.8.1939 v Boskovicích, amatérská herečka, režisérka a vedoucí dětského souboru, Blučina.
PM - Petr Mlád , 18.10.1963, loutkářský inscenátor, Divadýlko Kuba Plzeň.
AR - Alexandr Rychecký , *3.9.1947, lektor dramatické výchovy, Ostrava.
- Pavel Štourač , Režisér Divadla Continuo, absolvent DAMU Praha, inscenátor, Malovice.