Kde se hraje pro děti


DIVADLO V DLOUHÉ - Dlouhá 39, 110 00 Praha 1

Divadlo s vlastním souborem hrává téměř denně.

Většina představení od 19.00 je určena mládeži a dospělým.

Pro mladší školní a předškolní děti hrává soubor či jeho hosté přibližně čtyřikrát do měsíce v sobotu či v neděli od 15.00.

Hrává též dopolední představení pro školy a školky.

Již od roku 1998 pořádá Divadlo v Dlouhé přehlídku pro děti a jejich dospělé Dítě v Dlouhé - výběr z nových a zajímavých inscenací mimopražských profesionálních divadel hrajících pro děti a mládež.

Od roku 2007 pak tu v listopadu probíhá nesoutěžní divadelní přehlídka nejen pro teenagery Festival 13+.


divadlo@divadlovdlouhe.cz
221 778 611, 224 826 807
http://www.divadlovdlouhe.cz

MINOR - Vodičkova 6, 110 00 Praha 1

Divadlo s ad hoc vytvářeným loutkářským souborem, hrající na velké či malé scéně pro děti od 4 let hlavně v sobotu a neděli od 15.00 a 18.00 a pro školy včetně středních ve všední dny od 9.30.

Občas zde hrají i hosté.

Již několik let hostuje v Minoru prvý listopadový víkend vrcholný loutkářský festival UNIMA Přelet nad loutkářským hnízdem, na němž se prezentují nejlepší inscenace českých amatérských a profesionálních nezávislých i statutárních loutkových divadel, vytvořené v posledním roce.


minor@minor.cz
222 231 351, 222 231 702
http://www.minor.cz

ŘÍŠE LOUTEK- Žatecká 1, 110 00 Praha 1

Památkově chráněný divadelní prostor ve stylu art deco v novostavbě Ústřední městské knihovny, v němž stejnojmenný amatérský loutkářský soubor hraje už od konce roku 1928, má v hledišti 233 míst. Hrává každou sobotu a neděli od 14.00 a 16.00 loutkové inscenace pro nejmenší děti.

Od poloviny roku 1991 pronajal magistrát divadlo kulturnímu systému VIA PRAGA, který zde  se svým Národním divadlem marionet po večerech provozuje představení pro turisty.


provoz@riseloutek.cz
222 324 565, 604 628 082
http://www.riseloutek.cz/cs

KULTURNÍ DŮM KYJE - Šimanovská 47, Praha 9

Kulturní dům se středně velkým, hezky rekonstruovaným sálem uvádí pořady pro děti každou neděli od 15.00 - z toho tři bývají divadelní inscenace loutkového či hereckého divadla pro děti od 4 let.


info@kdkyje.cz
226 220 531
www.kdkyje.cz

POLÁRKA - Tučkova 34, 602 00 Brno

Hrává 1-2x denně krom neděle, většinou dopoledne, 4x do měsíce i večer pro všechny věkové stupně.


info@divadlopolarka.cz
541 247 274, 724 042 852
www.divadlopolarka.cz/